Figyelem: 2020. március 16-tól további értesítésig minden konzuli szolgáltatás szünetel. A kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.  

 

HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Negyedik könyve alapján a magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, élettársi kapcsolat bejegyzése, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezést a külképviseleteken is lehet kezdeményezni.

A kérelem benyújtására időpontot online rendszerünkön keresztül foglalhatnak.  A kapcsolódó és kitöltendő nyomtatványok a Konzuli Szolgálat honlapján érhetők el.   

 

A) Születés hazai anyakönyvezése

Házasságban született gyermek esetén szükséges:

 • - kitöltött születés hazai anyakönyvezése adatlap
 • - nyilvántartásba vételről szóló adatlap: A/ ha a szülők rendelkeznek magyarországi lakcímmel B/ ha a szülők bejelentették külföldi letelepedésüket 
 • - a gyermek eredeti és Szingapúr Külügyminisztériuma által hitelesített szingapúri születési anyakönyvi kivonata vagy annak Szingapúr Külügyminisztériuma által kiállított hiteles másolata, fordítás nem szükséges (beszerezhető: Ministry of Foreign Affairs, Singapore - Consular Service Counter - 1 Sherwood Road, Tanglin, Singapore 248163, a környék sematikus ábrája: https://www.mfa.gov.sg/Contact-Us; nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9 - 16:30, utolsó kiosztott sorszám 15:30-kor, a hitelesítés díja 10 SGD iratonként)
 • - a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell – ld. B.) pont)
 • - mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár)
 • - honosított szülők esetén honosítási okirat
 • - mindkét szülő személyes jelenléte.

Nem házasságban született gyermek esetén szükséges:

 • - kitöltött születés hazai anyakönyvezése adatlap
 • - nyilvántartásba vételről szóló adatlap: A/ ha a szülők rendelkeznek magyarországi lakcímmel B/ ha a szülők bejelentették külföldi letelepedésüket 
 • - a gyermek eredeti és Szingapúr Külügyminisztériuma által hitelesített szingapúri születési anyakönyvi kivonata vagy annak Szingapúr Külügyminisztériuma által kiállított hiteles másolata, fordítás nem szükséges (beszerezhető: Ministry of Foreign Affairs, Singapore - Consular Service Counter - 1 Sherwood Road, Tanglin, Singapore 248163, a környék sematikus ábrája: https://www.mfa.gov.sg/Contact-Us; nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9 - 16:30, utolsó kiosztott sorszám 15:30-kor, a hitelesítés díja 10 SGD iratonként)
 • - a konzulátuson tett apai elismerő nyilatkozat
 • - mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár)
 • - honosított szülők esetén honosítási okirat 
 • mindkét szülő személyes jelenléte.

Egyik szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő a kiskorú születésének anyakönyvezéséhez, ha:

 • - a jelen lévő szülő hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti okirattal igazolni tudja a kizárólagos szülői felügyeleti jogát,
 • - a kiskorú születési anyakönyvi kivonatában nem szerepel a másik szülő,
 • - a jelen lévő szülő halotti anyakönyvi kivonattal igazolja a másik szülő halálát,
 • - kizárólag házasságban született gyermek anyakönyvezése esetén: másik szülő közjegyző vagy tiszteletbeli konzul előtt aláírt, vagy két tanú által hitelesített teljeskörű meghatalmazást adott a gyermek anyakönyvezési eljárásához, útlevél kérelméhez és a lakcímkártya igényléséhez a jelen lévő szülő részére.

2013. március 1. óta az anyakönyvezés során hivatalból automatikusan kiállításra kerül a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, mely tartalmazza az ügyfél személyazonosító számát is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyermek lakcíme csak valamelyik szülő állandó lakcíme lehet (ha mindkét magyar állampolgár szülő még magyarországi lakcímmel rendelkezik, azaz nem jelentette be Magyarországon külföldi letelepedését, akkor a gyermek is Magyarországon élő magyar állampolgárként kerül a nyilvántartásba és a vonatkozó adatlapot is ennek megfelelően szükséges kitölteni).

További információ

 

B) Házasság hazai anyakönyvezése esetén szükséges:

 • - kitöltött házasság hazai anyakönyvezése adatlap
 • - Szingapúr Külügyminisztériuma által hitelesített szingapúri házassági anyakönyvi kivonat vagy annak Szingapúr Külügyminisztériuma által kiállított hiteles másolata, fordítás nem szükséges (beszerezhető: Ministry of Foreign Affairs, Singapore - Consular Service Counter - 1 Sherwood Road, Tanglin, Singapore 248163, a környék sematikus ábrája: https://www.mfa.gov.sg/Contact-Us; nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9 - 16:30, utolsó kiosztott sorszám 15:30-kor, a hitelesítés díja 10 SGD iratonként)
 • - a házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár)
 • - bizonyos esetekben: a házastársak korábbi házasságának felbontását / megszűnését igazoló okirat (hivatalos magyar nyelvű fordítással ellátott, jogerős bírósági végzés / válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat),
 • - amennyiben bármelyik fél honosított magyar állampolgár, honosítási okirat

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének.

 

C.) Válás hazai anyakönyvezése esetén szükséges:

 • - kitöltött adatlap a külföldön felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasságról
 • - a házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat
 • - a házasság felbontásáról szóló, hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott, jogerős bírósági határozat (abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik)
 • - a kérelmező eredeti születési anyakönyvi kivonata,
 • - a kérelmező, valamint a volt házastárs érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár)

 

D.) Bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT) hazai anyakönyvezése

 • 2009. július 1-je után létesített BÉT esetén lehetséges.
 • A kérelemhez szükséges mellékletek: lásd: házasság hazai anyakönyvezése.
 • Amennyiben bejegyzett élettársa nevét kívánja viselni, arra a (születési) névváltoztatási eljárás keretében van lehetőség.

További információ.

 

E.) Haláleset hazai anyakönyvezése esetén szükséges:

 • - kitöltött haláleset hazai anyakönyvezése adatlap
 • - hitelesített halotti anyakönyvi kivonat - hitelesítéshez lásd A.)
 • - az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • - az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány), lakcímkártya
 • - az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány), valamint magyar lakcímkártya

 

ANYAKÖNYVI OKIRAT KIÁLLÍTÁS

2018. január 1-jét követően a külképviseleteken is lehetőség van anyakönyvi kivonat kiállítására, amely 2017. március 16-a óta tárgyi illetékmentes. Az alábbi anyakönyvi kivonatok kiállítására van lehetőség:

- Születés

- Házasság

- Haláleset

- Bejegyzett élettársi kapcsolat

Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem benyújtására előzetes időpontfoglalást követően kerülhet sor. Amennyiben az anyakönyvi esemény már szerepel az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK) akkor a kivonat azonnal kiállítható, amennyiben nem, úgy annak EAK felvételét a Nagykövetség kezdeményezi a születési, illetve házasságkötési helye szerinti anyakönyvi hivatalban, amely viszont meghosszabbítja az eljárás idejét. A kivonatot csak az EAK-ban szereplő eseményekről lehet kiállítani.